Għal għonq it-triq #7: Jack Hirschman

Illum, it-13 ta’ Diċembru, il-poeta Jack Hirschman jagħlaq 80 sena. Tmenin, u għaddej ġmielu! Nistħajlu n-nannu Whitman. Bħalu, minn New York, u beda minn Paumanok. Bħalu, ta’ spirtu wiesa’, iħaddan id-dinja mingħajr ma jifgaha. Bħalu, poeta minn dawk fejn il-jien mhuwiex il-jien ta’ wieħed, iżda ta’ ħafna, eluf, fuq il-paġna u lil hinn minnha. Darba …

Poem to the Senkaku/Diaoyutai mole

There’s a photo-tagging war raging around the Senkaku / Diaoyu / Tiaoyutai Islands on Google Earth, and it’s hilarious. Many of the photographs are accompanied by messages more or less well parsed by machine translation, often with exclamation marks in full patriotic profusion. Images of Chinese rockets and torpedos, annotated with the words “To defend …

Għal għonq it-triq #6: Vrus għal fuq l-irħama, ta’ Philip Larkin

Iċ-ċelebri poeżija ta’ Philip Larkin; waħda minn dawk għal meta jkollok taqla’ balla minn fuq l-istonku. Issa li qlibtha, niżżi ħajr lil Larkin, u nistqarr miegħu li, għalkemm spiss naqbel mas-sentiment, ma naqbilx mal-v. 6, u lanqas mal-konklużjoni. It-titlu oriġinali, This Be The Verse, hija allużjoni ironika għal strofa mill-poeżija Requiem ta’ Robert Louis Stevenson, b’epitaffju: …