Poem to the Senkaku/Diaoyutai mole

There’s a photo-tagging war raging around the Senkaku / Diaoyu / Tiaoyutai Islands on Google Earth, and it’s hilarious. Many of the photographs are accompanied by messages more or less well parsed by machine translation, often with exclamation marks in full patriotic profusion. Images of Chinese rockets and torpedos, annotated with the words “To defend …

Għal għonq it-triq #6: Vrus għal fuq l-irħama, ta’ Philip Larkin

Iċ-ċelebri poeżija ta’ Philip Larkin; waħda minn dawk għal meta jkollok taqla’ balla minn fuq l-istonku. Issa li qlibtha, niżżi ħajr lil Larkin, u nistqarr miegħu li, għalkemm spiss naqbel mas-sentiment, ma naqbilx mal-v. 6, u lanqas mal-konklużjoni. It-titlu oriġinali, This Be The Verse, hija allużjoni ironika għal strofa mill-poeżija Requiem ta’ Robert Louis Stevenson, b’epitaffju: …

Għal għonq it-triq #5: Maħbubin fuq Aran, ta’ Seamus Heaney

Seamus Heaney mhux poeta faċli. Għal żmien twil, iktar apprezzajt il-lekċers tiegħu milli vrusu. L-istess fir-rigward ta’ Borges, sal-lum. Ħa nkun onest: sa ftit ilu, il-poeżija ta’ Heaney kont inħossha sfiqa, iffullata wisq, b’lingwaġġ tant irfinut li, flok iqarribni lejn id-dinja naturali mpinġija minnu, kont inħoss li jbegħidni, li jżommni barra flok jistedinni nidħol. Heaney …